Επαγγελματική Κατάρτιση στο EFT
(Emotional Freedom Techniques® Practitioner)

Αναλυτικά περιεχόμενα

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στο EFT και βασικές αρχές

 • Τι είναι το EFT
 • Πεδίο εφαρμογών του EFT
 • Ιστορικό ανακάλυψης & εξέλιξη του EFT μέχρι σήμερα
 • Δήλωση ανακάλυψης. Τι σημαίνει, πώς επηρεάζει τον τρόπο επέμβασης.
 • Η σχέση του EFT με meridian tapping και energy psychology
 • Θεωρίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του EFT
 • Βασικές αρχές του EFT
 • Εκλογίκευση – Τα παιχνίδια του μυαλού

Ενότητα 2  – Βασικές τεχνικές

 • Η λογική πίσω από το βασικό τρόπο εργασίας: Παρατήρηση - Αξιολόγηση - Εστίαση - Επέμβαση - Επαναξιολόγηση
 • Τρόποι μέτρησης του προβλήματος (SUDS, VOC, άλλα)
 • Βασική Διαδικασία - Αρχική εκδοχή του Γκάρι Κρεγκ, απλουστεύσεις, προσθήκες (θεωρία και επίδειξη)
 • Επαναξιολόγηση του προβλήματος με δοκιμή (test) και επιβεβαίωση - Σημεία προσοχής
 • Προσαρμογές επόμενων γύρων
 • Παραλλαγές της Βασικής Διαδικασίας
 • Τρόποι εκτέλεσης της Βασικής Διαδικασίας

Ενότητα 3  – Πτυχές και εστίαση

 • Τι είναι οι πτυχές
 • Ταυτόχρονες και διαδοχικές πτυχές
 • Στρώματα συναισθημάτων, μετα-επίπεδα
 • Σειρά εργασίας
 • Ιδία αντίληψη εμπειρίας – Εντός και Εκτός Σκηνής
 • Δοκιμή και πρόκληση ανάδυσης πτυχών

Ενότητα 4 – Τρόποι εργασίας με το EFT

 • Εργασία με τα συμπτώματα
 • Εργασία με ττα γεγονότα
 • Εργασία με σύμβολα και μεταφορές
 • Στόχευση στην αρνητική σκέψη ή πεποίθηση
 • Προσέγγιση στα κλεφτά
 • Τι κάνουμε όταν το πρόβλημα είναι πολύ γενικό

Ενότητα 5 – Αποτελέσματα

 • Άμεσες ενδείξεις ότι το EFT λειτουργεί
 • Το φαινόμενο της Γενίκευσης
 • Καθυστερημένα, επιπρόσθετα και αναπάντεχα αποτελέσματα
 • Χρόνος και τρόπος επίδρασης
 • Δυσκολίες αποδοχής των αποτελεσμάτων
 • Είναι τα αποτελέσματα του EFT μόνιμα;

Ενότητα 6 – Εμπόδια, δυσκολίες και λύσεις

 • Γενικά
 • Προβλήματα συντονισμού και εστίασης
 • Αντίσταση επαφής με το πρόβλημα
 • Δυσκολία επαφής με συγκεκριμένα συναισθήματα
 • Άμεση χειροτέρευση
 • Καθυστερημένη χειροτέρευση
 • Σφοδρή αντίδραση - Αποφυγή πηγής πόνου
 • Όταν ο πελάτης δεν θυμάται γεγονότα
 • Εσωτερικής αντιρρήσεις και συγκρούσεις
 • Δευτερογενή οφέλη
 • Κεντρικά ζητήματα
 • Κρυμμένες πτυχές
 • Κόλλημα σε πολύ χαμηλή ένταση
 • Πότε το EFT δεν είναι η λύση

Ενότητα 7 – Σημαντικές τεχνικές

 • Τεχνική της Ταινίας
 • Τεχνική Διήγησης Ιστορίας
 • Τεχνική Τραύματος Χωρίς Δάκρυα
 • Διαδικασία Προσωπικής Γαλήνης

Ενότητα 8  – Χρήση σε σωματικά προβλήματα

 • Πόνοι και περιορισμοί κίνησης
 • Αποσαφήνιση και εστίαση - Ερωτήσεις
 • Τρόποι μέτρησης, αξιολόγησης, δοκιμής
 • Ευθεία προσέγγιση μέσω συμπτωμάτων
 • Κυνήγι του πόνου
 • Χρήση μεταφορών
 • Χρήση συμβολικών αναπαραστάσεων
 • Νοερή ενδοσκόπηση
 • Αποκάλυψη κρυμμένου συναισθήματος ή ζητήματος
 • Δευτερογενή οφέλη
 • Σύνθετες περιπτώσεις
 • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων

Ενότητα 9 - Φόβοι και Φοβίες

 • Πώς εργαζόμαστε με φόβους και φοβίες
 • Εργασία με απευθείας έκθεση
 • Εργασία με πραγματικά γεγονότα
 • Εργασία με υποθετικό γεγονός
 • Επανεμφάνιση και αντιμετώπιση πτυχών
 • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων
 • Σύνθετες και δύσκολες περιπτώσεις φοβιών

Ενότητα 10  – Άλλες τεχνικές

 • Τεχνική Οφελών μέσω Δανεισμού (Borrowing Benefits)
 • Τεχνική Περιορισμένης Αναπνοής (Constricted Breathing)
 • Τεχνική Γρήγορης Χαλάρωσης

Ενότητα 11  – Ειδικά θέματα

 • Χρήση EFT σε παιδιά
 • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων

Ενότητα 12 - Θέματα συνεδριών EFT

 • Προγραμματισμός συνεδριών – ποιες είναι οι κατάλληλες μέρες και ώρες
 • Πώς παρουσιάζουμε το EFT στον πελάτη που δεν το γνωρίζει
 • Διαχείριση προσδοκιών
 • Λήψη ιστορικού
 • Προεργασία συνεδρίας
 • Προ-πλαισίωση (Pre-framing) σχέσης και πλαισίου εργασίας, συνεδρίας, συγκεκριμένες επέμβασης
 • Πώς κρατάμε σημειώσεις
 • Συνεχής παρατήρηση του πελάτη
 • Πώς καθοδηγούμε τον πελάτη στη συνειδητοποίηση των αλλαγών και των οφελών, εντός συνεδρίας και μεταξύ συνεδριών
 • Οδηγίες στον πελάτη για χρήση EFT εκτός συνεδρίας και "δουλειά για το σπίτι"
 • Ασφάλεια του πελάτη κατά τη συνεδρία
 • Πώς κλείνουμε μία συνεδρία που δεν έχει ολοκληρωθεί
 • Συνεδρίες με EFT εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά, Skype, κ.λπ.)

Ενότητα 13 – Μελέτη περιπτώσεων

 • Μελέτη και σχολιασμός σύνθετων πραγματικών περιπτώσεων χρήσης του EFT

Ενότητα 14 – Πρακτική εξάσκηση

 • Πρακτική εφαρμογή EFT από τους εκπαιδευόμενους σε εξομοίωση συνεδριών

 

Δομή προγράμματος

 • Πρώτο διήμερο: θεωρία και επιδείξεις. Περιορισμένες ασκήσεις, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο. Παραδίδονται ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι.
 • Μεσοδιάστημα: (συνήθως 5 ημέρες) Μελέτη και εκτέλεση ασκήσεων από τους εκπαδευόμενους στο σπίτι
 • Δεύτερο διήμερο: Ανασκόπηση, παρουσίαση εργασιών, πρόσθετη θεωρία και επιδείξεις. Εξάσκηση εκπαιδευόμενων με επίβλεψη (εξομοίωση συνεδριών).
 • Επόμενες 2 εβδομάδες: μελέτη στο σπίτι και εξάσκηση εκπαιδευτόμενων. ΕΠίλυση αποριών μέσω τηλεφώνου/email.
 • Επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για την εξέταση πιστοποίησης
 • Μετά 2 μήνες: Παράδοση υλικού (ερωτηματολόγιο, ηχογραφημένες συνεδρίςε) από εκπαιδευόμενους για την πιστοποίηση EFT Practitioner.

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ο έμπειρος εκπαιδευτής σας διδάσκει όλα αυτά τα θέματα με τρόπο συστηματικό, θεωρητικό αλλά και πρακτικό, λύνει τις απορίες σας και σας βοηθάει να σκεφτείτε πώς θα εκμεταλλευτείτε άμεσα τη δύναμη του EFT για να βοηθήσετε αποτελεσματικά τους πελάτες σας.

Στη διάρκεια του προγράμματος εκτελούνται σημαντικές ασκήσεις, όπου βλέπετε στην πράξη τη δύναμη αλλα και τις ιδιαιτερότητες του EFT (ταχύτητα, ανάδυση πτυχών, έντονες αντιδράσεις, κ.λπ.), αντιμετωπίζετε στην πράξη και ξεπερνάτε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να συναντήσετε και αποκτάτε τη σιγουριά για να εφαρμόσετε τις τεχνικές σε επαγγεματικό επίπεδο.

Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα μελετών πραγματικών περιπτώσεων (case studies) που αποτυπώνουν τη χρήση των τεχνικών και που, μέσω της συζήτησης στην τάξη, οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση σημαντικών λεπτομερειών.

Το πρόγραμμα διεξάγεται με ολιγομελή ομάδα (4 έως 8 άτομα) και υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχετε όλοι ενεργά στις ασκήσεις και να ασχοληθεί ο εκπαιδευτής με τον καθένα από εσάς ατομικά.

 

> Επιστροφή στην κεντρική σελίδα περιγραφής του προγράμματος