Γενικοί όροι συμμετοχής στα προγράμματα και τις εκδηλώσεις   

Κρατήσεις και πληρωμές

 • Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, εργαστήριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εν συντομία "πρόγραμμα") απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της εγγραφής σας το αργότερο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη σελίδα παρουσίασης του σεμιναρίου).
 • Για την εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει να προκαταβάλλετε τουλάχιστο το 30% του κόστους συμμετοχής σας (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ειδικούς όρους πληρωμής του προγράμματος). Η προκαταβολή γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, MARFIN, ΕΘΝΙΚΗ) ή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας  (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS). 
 • Η εξόφληση τυχόν χρηματικών οφειλών (υπολοίπων) γίνεται το αργότερο κατά την εκκίνηση του προγράμματος με μετρητά ή χρέωση κάρτας.
 • Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό για προκαταβολή εγγραφής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση μαζί μας για επιβεβαίωση της δυνατότητα συμμετοχής σας (διαθεσιμότητα θέσεων κ.λπ.).
 • Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει το αναλυτικό εγχειρίδιο σημειώσεων του προγράμματος.
 • Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει ροφήματα (καφές, τσάι) και συνοδευτικά σνακς (μπισκότα, βουτήματα κ.λπ. κατά περίπτωση). Ενδέχεται να περιλαμβάνει και γεύμα ή μπουφέ, αλλά μόνο εάν αναφέρεται ρητά για συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση που ακυρώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και πέντε ημέρες πριν την έναρξη οποιαδήποτε προκαταβολή σάς επιστρέφεται στο ακέραιο, ή μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο με οποιονδήποτε κωδικό, εφόσον το επιθυμείτε. Η επιστροφή γίνεται με τον τρόπο που έγινε η πληρωμή, π.χ. εάν έγινε με κάρτα, γίνεται επιστροφή μόνο στη συγκεκριμένη κάρτα.

Εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας τέσσερις έως και μία ημέρα πριν την έναρξη, επιλέγετε:

 • είτε το ποσό της προκαταβολής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών) με μία επιπλέον επιβάρυνση 10% επί του κόστους συμμετοχής του αρχικού σεμιναρίου,
 • είτε να σας επιστραφεί το υπόλοιπο της προκαταβολής μείον 30% επί του κόστους συμμετοχής, το οποίο παρακρατείται για τα έξοδα διοργάνωσης.

Ειδικά εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας την ημέρα εκκίνησης του σεμιναρίου ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθετε στο σεμινάριο ή την εκπαίδευση, έχετε τις εξής επιλογές:

 • είτε το ποσό της προκαταβολής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών και εφόσον προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο) με μία επιπλέον επιβάρυνση 30% επί του κόστους συμμετοχής του αρχικού σεμιναρίου,
 • είτε να σας επιστραφεί το υπόλοιπο της προκαταβολής μείον 50% επί του κόστους συμμετοχής, το οποίο παρακρατείται για τα έξοδα διοργάνωσης.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης δύο συνεχόμενων ακυρώσεων συμμετοχής του ιδίου ατόμου σε σεμινάριά μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης αποδοχής τυχόν μελλοντικής αίτησης συμμετοχής του ατόμου σε σεμινάριά μας ή αποδοχής με ειδικούς όρους.

Διακοπή συμμετοχής

Εάν διακόψετε τη συμμετοχή σας σε ένα σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, με δική σας υπαιτιότητα, για οποιοδήποτε λόγο και εφόσον έχετε παραλάβει το συνοδευτικό υλικό του προγράμματος (σημειώσεις, εγχειρίδια, κ.λπ.), το αντίτιμο συμμετοχής που έχετε πληρώσει δεν επιστρέφεται.

Γενικά

 • Δικαιούμαστε να αρνηθούμε την εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εκδήλωση για οποιονδήποτε λόγο, όπως πιθανή μη καταλληλότητα του προγράμματος για το συγκεκριμένο άτομο, μη συνεπής συμπεριφορά του ατόμου ως προς τη συμμετοχή του σε προηγούμενα προγράμματα ή εκδηλώσεις, συμπεριφορά του ατόμου που σχετίζεται με παραποίηση στοιχείων, προσπάθεια εξαπάτησης, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κ.ά.
 • Κάθε συμμετέχων, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εκδήλωση υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή/ομιλητή και των λοιπών προσώπων που φροντίζουν για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση του προγράμματος ή της εκδήλωσης, ιδίως την ώρα της παρουσίας στην αίθουσα. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές, ιδίως όταν έχει ως αποτέλεσμα την παρενόχληση των άλλων συμμετεχόντων, την διακύβευση της ασφάλειας του ατόμου ή των άλλων ατόμων στην αίθουσα, την πρόκληση δυσχέρειας στη διεξαγωγή του προγράμματος ή της εκδήλωσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία απομάκρυνσης του συμμετέχοντος από την αίθουσα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν για τη συμμετοχή.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοσκόπηση ή η ηχογράφηση οποιουδήποτε μέρους ή όλου του προγράμματος ή της εκδήλωσης από τους συμμετέχοντες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητά εκ των προτέρων με τους διοργανωτές. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτού μπορεί να αποτελέσει αιτία απομάκρυνσης του συμμετέχοντα από την αίθουσα, καθώς και παρακράτησης του μέσου καταγραφής από τους διοργανωτές, μέχρι να καταστραφεί το υλικό που καταγράφηκε.
 • Όλο το υλικό πού δίδεται στους συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα ή εκδήλωση, προστατεύεται από τους ελληνικους και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διάθεση μέρους ή όλου αυτού από τους συμμετέχοντες σε άλλα άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει, καθώς και η δημοσιοποίηση σε τρίτους μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου, εντύπων κ.λπ. εάν δεν έχει δοθεί ρητή άδεια από το δημιουργό του υλικού.

Τελευταία τροποποίηση σελίδας: 15/05/2017