Υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενίσχυσης ατομικής απόδοσης για στελέχη, επαγγελματίες και το ευρύ κοινό

Διαλέξαμε το όνομα "CHANGE" διότι δηλώνει αυτό ακριβώς που προσφέρουμε: Υπηρεσίες διευκόλυνσης της αλλαγής που χρειάζεται για την εξέλιξη και την επιτυχία!

  • Coaching: Υπηρεσίες προσωπικής συμβουλευτικής για την επίτευξη στόχων και γενικότερα την κατεύθυνση προς την επιτυχία.
  • Εκπαίδευση/επιμόρφωση ελεύθερης συμμετοχής (public training): Σεμινάρια ομαδικής συμμετοχής ανοικτά για το ευρύ κοινό,  όπου μπορεί να συμμετάσχει σχεδόν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Συμμετέχουν και εργαζόμενοι επιχειρήσεων, μεμονωμένα ή ομαδικά (αλλά όχι αποκλειστικά από μία επιχείρηση) και διεξάγονται σε χώρο που επιλέγουμε.
  • Εταιρική εκπαίδευση/επιμόρφωση (corporate training): Σεμινάρια ομαδικής συμμετοχής για προσωπικό συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού ("αποκλειστικά' ή "κλειστά"), που διεξάγονται είτε σε δικό μας χώρο, είτε στο χώρο του πελάτη.
  • Ατομικές συνεδρίες: Επεμβάσεις με χρήση σύγχρονων τεχνικών συναισθηματικής, ψυχοσωματικής και νοητικής αλλαγής (EFT, NLP) για άμεση αντιμετώπιση προβλήμάτων και "ξεμπλοκάρισμα".
  • Ομιλίες και διαλέξεις: Επαγγελματικές ομιλίες για προκαθορισμένα θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε οργανισμούς.
  • Υπηρεσίες VIP: Υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής εκπαίδευσης, προσωπικής καθοδήγησης (coaching) και συνεδρίες επίλυσης θεμάτων, σε ειδικές συνθήκες παροχής.