Υπηρεσίες VIP

  • Έχετε ειδικές απαιτήσεις ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής των υπηρεσιών μας;
  • Χρειάζεστε κάποια ατομική συνεδρία ή συμβουλευτική υποστήριξη στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο ξενοδοχείο σας; Σε μη εργάσιμες ώρες ή μέρες; Ίσως ακόμα σε ένα ταξίδι σας ή μία εκδρομή που θα κάνετε; Εν πλω;
  • Θα θέλατε να λάβετε μία εντελώς ιδιωτική εκπαίδευση, για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, την ομάδα σας; Πιθανώς στο δικό σας χώρο και σε ώρες που σας βολεύουν; Σε μέρος που εξασφαλίζει απόλυτα την ιδιωτικότητα, την απομόνωσή σας, την ασφάλειά σας;

Ποιους εξυπηρετούν οι υπηρεσίες VIP;

Είναι ιδανικές για πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνεις, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, πολιτικούς, διάσημους αθλητές, καλλιτέχνες, performers, δημόσια πρόσωπα γενικά, ανθρώπους που αποφεύγουν την άμεση επαφή με το ευρύ κοινό.

Πού και πώς παρέχονται οι υπηρεσίες VIP;

  • Σε οποιονδήποτε χώρο υποδείξετε, εφόσον κριθεί κατάλληλος από άποψη ασφάλειας και συμβατότητας με την υπηρεσία.
  • Στις μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν.
  • Με συνάντηση ή και εξ αποστάσεως, π.χ. μέσω τηλεφώνου ή Skype (συνήθως συμπληρωματικά προς τις προσωπικές συναντήσεις),

Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση εκ μέρους σας, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας σε υπηρεσίες VIP. Οι υπηρεσίες VIP παρέχονται αποκλειστικά από τον επικεφαλής της CHANGE Υπάτιο Βαρελά.